SPR

Avustusjärjestöt mahdollistavat vapaaehtoistyön. Kerromme tässä lisää SPR:n toiminnasta.

SPR, eli Suomen punainen risti

Avustustyö on tärkeä osa monien ihmisten hyvinvointia, sillä maailmassa riittää paljon ongelmia. Suomen Punainen Risti on tunnetuimpia avustusjärjestöjä, jolla on toimintaa ympäri maailman. Toiminta on laajaa, monimuotoista ja pyrkii auttamaan hädässä olevia ihmisiä monilla eri tavoilla. Ihmiset tarvitsevat monenlaista apua, kuten seuraa, ruokaa tai suojaa. Tyypillisimpiä kriisejä ovat esimerkiksi sota, ympäristökatastrofit sekä muut humanistiset kriisit. Maailmassa sattuu ja tapahtuu jatkuvasti, joten avustusjärjestöjä tarvitaan jatkuvasti. Tulevaisuudessa esimerkiksi yksinäisyys aiheuttaa miljoonille ihmisille ongelmia, joita avustusjärjestöt pyrkivät toiminnallaan ratkaisemaan. Tällä sivulla saat lisätietoa siitä, mitä kaikkea SPR tekee ja miten voit osallistua esimerkiksi ystävätoimintaan.

Avustusjärjestöt tulevat apuun silloin, kun ihmiset tarvitset apua. SPR on tehnyt ansiokasta työtä pitkään, järjestämällä rahan keräyksiä, ja lähettämällä henkilökuntaa auttamaan kriisin keskellä eläviä ihmisiä.

Avustusjärjestöt ihmisten apuna

Ystävätoiminta on yksi Suomen Punaisen Ristin auttamisen muoto. Yksinäisyys vaivaa monia ihmisiä ja siitä on todella suurta haittaa yksilön elämässä. Ihminen on pohjimmiltaan sosiaalinen olento, jonka tarvitsee muiden ihmisten seuraa hyvinvointinsa turvaksi.

SPR on tehnyt ystävätoimintaa jo pitkään. Siinä vapaaehtoiset ihmiset listautuvat järjestön listoille, josta voidaan valita seuraa sellaisille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Ennen kuin toimintaan pääsee mukaan, on osallistuttava Punaisen Ristin järjestämään koulutukseen. Siellä saa kaiken tarvittavan tiedon ja tuen, jotta voi toimia vapaaehtoisena ystävyyskumppanina.

SPR

Ystävyystoiminnan kohteet

Ystävyystoimintaa voi harrastaa monella eri tavalla, eikä siihen liity pakollisia suorituksia. Kohderyhmiä on useita erilaisia, joista jokainen voi valita omansa. Jokaisella ryhmällä on omanlaisensa haasteet yksinäisyyteen liittyen, mikä tulee ottaa huomioon toimintaan osallistuessa. Vapaaehtoinen saa uudenlaisia kokemuksia tutustuessaan ihmisiin, jotka ovat eri ikäisiä tai ovat erilaisesta kulttuuritaustasta.

Tapaamiset ovat hyvin vapaamuotoisia, eikä niitä järjestön osalta määrätä. Toimintaan osallistuva voi itse sopia kohdehenkilön kanssa, milloin he tapaavat ja mitä he tapaamisen aikana tekevät. Ystävätoiminta keskitetään yleensä vanhuksiin. omaishoitajiin, vankiloihin, nuoriin tai vaikkapa sairaaloihin. Jos olet kiinnostunut osallistumaan toimintaan, kannattaa olla yhteydessä paikalliseen Suomen Punaisen Ristin toimistoon.

SPR informoi ystävätoiminnasta

SPR pyrkii olemaan avoin kaikenlaiselle toiminnalle, joten mielikuvituksen käyttö on tervetullutta. Ole ystävä jollekin ja käy hänen kanssaan esimerkiksi elokuvissa, teatterissa tai ulkona lenkillä. Tärkeintä on viettää yhteistä aikaa toisen ihmisen kanssa ja olla läsnä hänelle. Kun osallistut toimintaan ja saat uuden ystäväsi yhteystiedot, voit ottaa häneen yhteyttä ja kysellä hänen harrastuksistaan. Harrastukset ovat mukava ja helppo tapa aloittaa yhteinen taival kohti syvempää ystävyyttä.

Avustustyö on tärkeä osa yhteiskuntaa. Yhä vauhdikkaammin liikkuvassa maailmassa jokaisen olisi syytä joskus pysähtyä miettimään, voisiko mahdollisesti olla avuksi jollekin. Tietysti työt, opiskelu, perhe ja ystävät vievät paljon omaa aikaa, mutta maailmassa on paljon ihmisiä, joilla ei ole mitään näistä. Ystävätoiminnan kautta tuhannet ihmiset ovat saaneet sisältöä elämään ja uutta puhtia jaksaa huomiseen.

SPR