Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ole ystävä

Ole ystävä

Ole ystävä -sivusto kertoo vapaaehtoistoiminnasta, jonka keskeisin päämäärä on auttaa ihmisiä, jotka kärsivät yksinäisyydestä. Kun ihmiset ovat siirtyneet asumaan maalaisyhteisöistä kaupunkeihin, yksinäisyys on lisääntynyt tasaisesti. Nykyään yksinäisyys on merkittävä ongelma esimerkiksi vanhoille ihmisille, joilla ei välttämättä ole enää läheisiä ihmisiä elossa. Lisäksi monet nuoret kokevat itsensä syrjäytyneiksi yhteiskunnasta.

Vapaaehtoistyö on yleinen tapa auttaa niitä, jotka ovat avun tarpeessa. Suomessa on lukuisia hyväntekeväisyysjärjestöjä tätä varten. Tunnetuin niistä lienee Suomen Punainen Risti, joka on toiminnallaan auttanut miljoonia ihmisiä ajan saatossa. Lisäksi julkisella puolella on erilaisia palveluita, joista saa apua yksinäisyyteen. Jos koet vapaaehtoistyön itsellesi sopivaksi tekemisen muodoksi, kannattaa olla yhteydessä alueesi hyväntekeväisyysjärjestöihin.

Ystäväpalvelu on toimintaa, jossa ihmisille tarjotaan seuraa arjen eri tilanteisiin. Sitä harjoittavat lukuisat eri toimijat, kuten hyväntekeväisyysjärjestöt sekä kirkko. Apua on siis saatavilla monesta eri lähteestä, jos sille on tarvetta.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista:

  • Yksinäisyydestä ja sen torjumisesta
  • Järjestöjen ja muiden toimijoiden ystävätoiminnasta
  • Suomen Punaisen Ristin palveluista

Ystäväpalvelu |Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on järjestänyt monenlaista toimintaa ihmisten auttamiseksi. ystävätoiminta on yksi niistä ja palvelu on ollut toiminnassa pitkään. 2000-luvun myötä yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä on tullut valtakunnallinen ongelma, jota pyritään torjumaan monen eri tahon toimesta.

Ystäväpalveluun tarvitaan jatkuvasti lisää vapaaehtoistyöntekijöitä. Ilmoittautumalla palveluun sinut koulutetaan ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta. Koulutus kestää muutamia viikkoja, jonka jälkeen vapaaehtoinen lisätään Punaisen Ristin listoille. Tämän jälkeen hänellä on mahdollisuus valita, milloin työtä tehdään ja minkälaisten ihmisten kanssa haluaa ystävätoimintaa harjoittaa. Perinteisiä kohderyhmiä ovat esimerkiksi nuoret tai päihderiippuvuuksista kärsivät ihmiset.

Yksinäisyys | Kasvava ongelma

Kaupunkien kasvaessa yhteisöllisyys on alkanut vähenemään ihmisten keskuudessa. Yleensä ajatellaan, että yksinäisyys on etenkin kaupunkilaisten ongelma, mutta sitä esiintyy kaikkialla Suomessa. Viime aikoina on puhuttu paljon etenkin nuorten syrjäytymisestä, johon liittyy usein koulutuksen ulkopuolelle jääminen sekä päihteet. Kun nuori ihminen ei löydä omaa paikkaa yhteiskunnasta, yksinäisyydestä tulee helposti ongelma.

Yksinäisyys lamaannuttaa helposti ihmisen. pyrkii toiminnallaan tarttumaan nopeasti kasvavaan ongelmaan ja tarjoamaan hyvän elämän kaikille ihmisille. Ulkopuolisuuden tunne saattaa olla voimakas ja aiheuttaa monenlaista kärsimystä ihmiselle. Siihen liitetään myös paljon häpeää: yksilö ei tunne olevansa arvokas ja häpeää omaa tilannetta. On kuitenkin tärkeä muistaa, että iso osa kaikista suomalaisista kärsii yksinäisyyden tunteista elämänsä aikana.

Ole ystävä | Hyvän elämän perusta

Ole ystävä -sivusto pyrkii jakamaan tietoa yksinäisyydestä ja siihen tarjolla olevista palveluista. Yksinäisyys saattaa olla monelle häpeää aiheuttava asia, joka vaikuttaa elämään negatiivisesti. Ystävät ovat ihmiselle elintärkeä osa elämää ja ne tuovat paljon sisältöä elämään. Ilojen ja surujen jakaminen toisten ihmisten kanssa on samanlainen tarve kuin ruoka tai juoma.

Vapaaehtoistyö on tärkeä osa yhteiskunnan sosiaalipalveluita. Ole ystävä -sivusto antaa sinulle kaiken tarvittavan tiedon siitä, miten päästä mukaan ystävätoimintaan. Koska toiminta on vapaaehtoista, voit valita itsellesi sopivat ajat ja mielenkiinnon kohteet. Ystäviä pyritään yhdistämään esimerkiksi yhteisten harrastusten ja muiden tekijöiden mukaan. Ystävätoiminnan avulla voit tehdä maailmasta paremman paikan usealle ihmisille.

Syrjäytyminen uhkaa monia

Ole ystävä .sivusto haluaa antaa ihmisille paremmat eväät syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Syrjäytyminen on ongelma erityisesti nuorten ja vanhusten piirissä. Jos nuori ei pääse mukaan koulutusputkeen, saattaa ongelmia helposti esiintyä. Usein kotiolot saattavat olla sellaiset, että ne aiheuttavat syrjäytymiskierteen. Muita yleisiä syrjäytymiseen johtavia syitä ovat pitkäaikaistyöttömyys, määräaikaiset työsuhteet sekä vammaisuus. Näitä varten tarvitaan paljon työtä, jotta ihmisten syrjäytymiseltä voitaisiin välttyä.

Vanhusten syrjäytyminen johtuu usein siitä, että lähipiiri saattaa on kaventunut luonnollisesti esimerkiksi elämän päättymisen myötä. Ystävätoimintaa voi tehdä myös lähipiirissä. Jos havaitset jonkin ystävän olevan vaikeuksissa, voit pyrkiä auttamaan häntä eri tavoilla.